Hotline: 091 221 9033
Email: congtyhovuong@gmail.com
0

Hỗ trợ trực tuyến

Nhân viên tư vấn

Nhân viên tư vấn 091 221 9033

Sản phẩm

Chậu 6011F

Giá: 2,600,000 Vnđ
GIÁ KM: 2,600,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Chậu 6101A

Giá: 2,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 2,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây đỏ

Giá: 5,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 5,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây đen có xịt 2

Giá: 7,200,000 Vnđ
GIÁ KM: 7,200,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây QC-11 đen xanh ko xịt( qing chun)

Giá: 6,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 6,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây đen lì có xịt - 02

Giá: 6,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 6,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây đen đỏ có xịt

Giá: 6,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 6,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây - đen có xịt

Giá: 5,400,000 Vnđ
GIÁ KM: 5,400,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Combo sen cây đen đỏ QC 08

Giá: 6,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 6,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Chậu sứ CS500 A

Giá: 2,000,000 Vnđ
GIÁ KM: 2,000,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Xịt vệ sinh đồng tròn

Giá: 500,000 Vnđ
GIÁ KM: 500,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Xịt vệ sinh đồng vuông

Giá: 500,000 Vnđ
GIÁ KM: 500,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng
091 221 9033